top of page

Cùng Nhau Tránh Khỏi Sự Phân Biệt Chủng Tộc

A Statement on Racism Against Black and Indigenous Peoples within Vietnamese Communities

Xem các bài đăng trên Facebook và Instagram hoặc xem dưới đây để đọc toàn văn.
View our shareable social media posts or scroll down to read the full text.

Người Việt chúng ta không tránh khỏi sự phân biệt chủng tộc, kỳ thị Người Da Đen và Người Bản Xứ trong cộng đồng của mình. 

Vietnamese communities are not immune from discriminating against Black and Indigenous peoples.

Cho dù chúng ta có sinh đẻ ở đất nước này, hoặc đến đây với tư cách là người di cư hoặc người tị nạn, chúng ta đã đóng vai trò lớn trong việc tăng cường hệ thống đã có trong lịch sử, và vẫn còn trong thời đại ngày nay, ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng Người Da Đen và Người Bản Xứ.

Whether we were born in this country, arrived as migrants, or were refugees, we have in many ways played a role in strengthening the systems & structures that have historically, and still in our present day, negatively impact Black and Indigenous communities.

Các hệ thống này đã gây ra bạo lực, tàn phá kế sinh nhai của những người này bằng cách phá vỡ gia đình, cắt đứt các viện trợ quý giá khỏi cộng đồng, và làm cho mọi người bị vô hình bằng cách phớt lờ tiếng nói của họ.

These systems have inflicted violence, devastated people’s livelihoods by disrupting and displacing families, severed communities from valuable resources, and made people invisible by ignoring their voices.

Mặc dù cộng đồng của chúng ta cũng trải qua sự phân biệt đối xử và làm việc rất chăm chỉ để xác định thành công của chúng ta, chúng ta hãy biết, Người Việt đã không có chịu sự định kiến trong đất nước này, như các cộng đồng của Người Da Đen và Người Bản Xứ.

Although our communities also experience discrimination and work hard to define our own success, we have not been subject to the same degree of scrutiny and prejudice in this country as Black and Indigenous communities.

Chúng ta hưởng lợi từ cái ý tưởng chúng ta đã làm việc chăm chỉ hơn và đã hy sinh nhiều hơn cho sự thành công của chúng ta. Nhưng trên thực tế, ý tưởng này đã tạo ra sự chia rẽ giữa chúng ta và cộng đồng những người trải nghiệm sự phân biệt chủng tộc khác với chúng tôi.

We benefit from the idea that we appear to work harder and have sacrificed more for our success. But in truth, this idea has created divisions between us and the communities who experience racism and prejudice differently from us.

Chúng ta đều đã chứng kiến ​​những vụ giết người của Người Da Đen và Người Bản Xứ ở Mỹ và Canada. George Floyd, Breonna Taylor, Regis Korchinski-Paquet, Chantel Moore và Rodney Levi là trong số nhiều người thiệt mạng vì sự tàn bạo của cảnh sát.

We have all witnessed the murders of Black and Indigenous people in the US & Canada. George Floyd, Breonna Taylor, Chantel Moore, Regis Korchinski-Paque, and Rodney Levi are among the many lives lost due to police brutality.
 

Các hệ thống này đã gây ra bạo lực, tàn phá kế sinh nhai của những người này bằng cách phá vỡ gia đình, cắt đứt các viện trợ quý giá khỏi cộng đồng, và làm cho mọi người bị vô hình bằng cách phớt lờ tiếng nói của họ.

These systems have inflicted violence, devastated people’s livelihoods by disrupting and displacing families, severed communities from valuable resources, and made people invisible by ignoring their voices.

Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe và học hỏi từ các cộng đồng đã bị ảnh hưởng bởi kết quả tàn phá của sự phân biệt chủng tộc và cố chấp. 

Now is the time that we listen to, and learn from, the communities who have been impacted by the devastating results of racism and bigotry.

bottom of page