top of page
CÁCH XÁC ĐỊNH THÔNG TIN CHÍNH XÁC VÀ ĐÁNG TIN CẬY

Bằng cách kiểm tra nguồn gốc phát hành tin tức, bạn có thể xác định được độ chính xác của thông tin đó. Hãy tự đặt những câu hỏi sau đây:

Tác giả và nhà phát hành nội dung này là ai?
Who are the authors or creators of this content?

Khi xem một bản tin trên báo, video trên YouTube, hoặc bài đăng trên Facebook, bạn nên tự hỏi tác giả là ai. Họ có thể là nhà báo, trang tin tức, hoặc đơn giản chỉ là chủ sở hữu một tài khoản cá nhân trên YouTube hoặc Facebook. Xác định được tác giả và nhà phát hành nội dung có thể giúp bạn kiểm tra độ tin cậy của thông tin đó.
When you’re looking at a newspaper article, YouTube video, or browsing through Facebook it’s important to ask who the author is. This could be the writer of an article, the news outlet, or even the owner of a social media account on YouTube or Facebook. Determining the author or creator can help you critically examine the reliability of the information at hand.

d1.png

Hãy thử nghĩ xem tác giả đang muốn tạo ra hiệu ứng gì. Thông tin có được trích dẫn các dữ kiện, dữ liệu và nghiên cứu cụ thể không? Bài viết đang cố gắng tạo sự hài hước hay kích động cảm xúc của người đọc?
Try to think about what kind of effect the author is trying to produce. Is this factual reporting where facts, data, and research are prioritized and cited? Is the reporting trying to create a comedic effect or provoke an emotional response?

Tác giả có tiểu sử cung cấp thông tin đáng tin cậy hay không?
Do they have a history of providing reliable information?

Các trang tin tức đáng tin cậy sẽ xây dựng hình tượng tốt với khán giả của họ. Họ sẽ nỗ lực phát hành những thông tin được trích dẫn và nghiên cứu kỹ lưỡng, nhờ đó xây dựng được mối quan hệ tốt với độc giải.

Credible news sources will try to create good rapport with their audiences. That means that news outlets will try their best to report information that is cited and well researched, building good relationships with readers.

Thông tin này xuất phát từ đâu?
Where is this information coming from?

Các nguồn thông tin thường được tổng hợp, nghiên cứu và trình bày cho người đọc cập nhật về các sự kiện đang diễn ra. Điều quan trọng là bạn phải luôn thắc mắc các thông tin này đến từ nguồn nào và được sử dụng như thế nào.
Articles and other news sources often synthesize research and data in order to inform people on current events. But it’s always important to ask where the research and data is coming from, and how it’s being used.

Lưu ý: Trong nhiều trường hợp, những bài đăng không có tác giả chưa hẳn là nguồn tin không đáng tin cậy. Một số trang tin tức được liên kết với các tổ chức có uy tín cao. Bạn cần kiểm tra mối liên kết giữa bài đăng đó với tổ chức liên kết xuất bản thông tin.
Note: Articles without an author are not necessarily non-credible sources.
You should check to see if their associated organization has a strong rapport in providing credible information.

bottom of page