SỨC KHỎE
+ VỆ SINH

Cách thực hiện các thói quen hằng ngày trong thời kỳ COVID-19.

Tất cả các lời khuyên được trích từ những nguồn thông tin chính thống trực tuyến, dựa trên bằng chứng, bao gồm trang của Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh của bang British Columbia, và Cơ Quan Y Tế Công Cộng của Canada.

Cuộn xuống trang này để biết thêm thông tin.

COVID-19 là gì?
Vi-rút Corona COVID-19 xâm nhập vào cơ thể qua mắt, mũi hoặc miệng. Vi-rút lây lan từ người sang người qua những giọt dịch tiếp xúc vào mắt, mũi hoặc miệng của người khác khi người bị nhiễm ho hoặc hắt hơi. Lây nhiễm có thể do tiếp xúc trực tiếp, hoặc gián tiếp. Ví dụ, khi người đã bị nhiễm ho vào bàn tay của họ và sờ vào bề mặt nào đó. Những người xung quanh có thể bị nhiễm vi-rút khi vô tình đụng vào bề mặt đấy và sau đó sờ vào mặt của mình (mắt, mũi, miệng).

What is COVID-19?

COVID-19 enters the body through the eyes, nose, or mouth. Transmission from one person to another occurs when liquid droplets from an infected person, either through coughing or sneezing, comes into contact with someone else’s eyes, nose, or mouth. Infection can happen through direct or indirect contact. For example an infected person coughed into their hands, and touched a surface. You can contract the virus if you touch the same surface then proceed to touch your face.
 

Những gì chúng ta biết về COVID-19
What we do know about COVID-19

Bạn có sống ở BC không? Bạn đã bị giảm thu nhập từ 10% trở lên?

Tìm hiểu về cách nhận hỗ trợ y tế thông qua chương trình Fair PharmaCare.

Do you live in BC? Have you experienced an income drop of 10% or more?
Learn about getting medical assistance through Fair PharmaCare.

Xem nguồn thông tin chuẩn xác và trợ giúp y tế cho COVID-19
See where to get medical help and accurate COVID-19 information

Tải xuống, in ra, chia sẻ
Download, print, share

 

Trên trang này, Bảo Vệ Collective đang làm việc với vai trò là một thành viên liên minh của C19RC —một dự án được thực hiện bởi những tổ chức cùng chung mục tiêu đem lại thông tin chính thống đến với cộng đồng của chúng ta nhằm chung tay đẩy lùi sự lây lan của dịch COVID-19.

On this page, Bảo Vệ Collective is working as a coalition member with C19RC, a project made by grassroots organizations who are working to bring credible information in our communities to prevent the spread of COVID-19.
 

Chúng tôi làm việc trên các lãnh thổ truyền thống của các dân tộc Coast Salish và tổ tiên. Dân tộc Coast Salish bao gồm ba quốc gia: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), và səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

Bảo Vệ Collective’s operations is located on the traditional, ancestral, unceded, and occupied territories of the Coast Salish peoples, including the three title-holding Nations: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), and səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

© 2020 by Bảo Vệ Organizing.