KỸ NĂNG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ SỐ

Những lưu ý khi tìm đọc thông tin trên mạng internet.

Ngày nay, ai cũng có thể đăng tải nội dung lên mạng internet, đặc biệt là trên các nền tảng truyền thông phổ biến như Facebook và YouTube, được đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sử dụng. 

 

Để bảo vệ mình khỏi sự lan truyền của các thông tin sai lệch, bạn có thể tìm hiểu về các phương pháp chọn lọc thông tin chính xác và đáng tin cậy.

Cuộn xuống trang này để biết thêm thông tin.

Chúng tôi làm việc trên các lãnh thổ truyền thống của các dân tộc Coast Salish và tổ tiên. Dân tộc Coast Salish bao gồm ba quốc gia: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), và səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

Bảo Vệ Collective’s operations is located on the traditional, ancestral, unceded, and occupied territories of the Coast Salish peoples, including the three title-holding Nations: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), and səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

© 2020 by Bảo Vệ Organizing.