top of page
HIỂU VỀ NHỮNG ĐỊNH KIẾN CỦA BẠN
Mỗi người trong chúng ta đều có những niềm tin, giá trị, ý kiến,
suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình. 

We all have our own beliefs, values, opinions, thoughts, and feelings.

Niềm tin của chúng ta thường được định hình bởi văn hóa, kinh nghiệm sống hoặc bị ảnh hưởng từ những người trong cộng đồng. Chúng ta nên ý thức được rằng các thành kiến hoặc quan điểm cá nhân sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta tương tác trong đời sống hàng ngày.
Our beliefs can be culturally informed, shaped by our experiences, and influenced from people within our communities. Everyone has a personal bias, whether we are aware of them or not, our biases influence the way we interact with different information and what we believe in.

Khi tìm hiểu thông tin, những thành kiến cá nhân đôi khi có thể tác động đến sự hiểu biết và nhận thức của chúng ta về những sự kiện chính trị và xã hội. Điều này được thể hiện khi chúng ta xem hoặc đọc những câu chuyện khiến chúng ta phản ứng một cách rất xúc động.
When we are trying to research for more information, our biases can affect our understanding of current events, politics, and society. Our biases can sometimes skew our understanding and perception of what is happening around us. This is also true when we see and read stories that make us respond in very emotional ways.
 

“Thiên kiến xác nhận” là gì? 
What is "confirmation bias?"

Khi thực hiện nghiên cứu, bạn cần phải ý thức được sự xuất hiện của thiên kiến xác nhận và những tác động trong quá trình quyết định của bạn. Thiên kiến xác nhận là khuynh hướng ưa chuộng những thông tin xác nhận về những niềm tin các nhân mà không dựa trên đầy đủ lập luận, dữ liệu, hoặc nghiên cứu.
When you’re doing research it’s important to be aware of confirmation bias and how that can impact the choices you make. Confirmation bias is when we search for, interpret, and favour information that validates our own beliefs without considering other crucial arguments, data, or research.

Việc bỏ qua những thông tin cần thiết trong quá trình đánh giá là rất nguy hiểm. Nếu không có nghiên cứu thích hợp, chúng ta có thể bị mơ hồ hoặc hiểu sai sự thật dẫn đến việc lan truyền thông tin sai lệch.
While it is important to form your own opinions and beliefs, ignoring crucial information that could be helpful in assessing current events can be very harmful to yourself or the people around you. Sometimes without the proper research or considering research, we can misinterpret or misconstrue ambiguous information as fact which causes misinformation to spread.

Hãy luôn ý thức những phản ứng của bản thân có thể ảnh hưởng đến sự hiểu biết của bạn về các sự kiện được đưa tin

It’s always important to check in with yourself when reading the news

Lưu ý rằng, mục tiêu của việc nghiên cứu là tìm ra thông tin chính xác nhất có thể giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn cho sức khỏe và sự an toàn của bản thân. Khi bạn đang tìm kiếm thông tin, bạn nên tiếp cận nó theo hướng tổng thể. 

How does this news make you feel? Does it change your understanding of what is happening? Is your emotional response influencing the way you think of other communities or groups of people? It’s always important to check in with yourself and how you feel when doing research or reading the news because it can impact your understanding of current events. Remember, the goal of research is to find the most accurate information that can help you make better decisions for your health and safety. Remember that when you are looking for information, you should approach it holistically.
 

Các thông tin và dữ liệu có thể được ví như những mảnh ghép của một bức tranh toàn cảnh.
Information and data are pieces of a puzzle.

Sau khi thu thập đầy đủ các dữ liệu cần thiết, bạn nên quan sát một cách tổng quát về sự kiện. Tương tự trong quá trình nghiên cứu, sau khi tìm kiếm các thông tin chính xác nhất, bạn cần xác định chủ đề bao quát là gì? Bạn có cần nhiều thông tin hơn để đưa ra quyết định cá nhân không?


Once you’ve done your research, take a step back and see the picture that all the puzzle pieces have made! The same thing applies when you’re doing research. You’ve done all the steps you needed to take to look for the most accurate information. Now, with all the pieces you have, what are the overarching themes? What do you now know? Do you feel more informed to make personal decisions?

bottom of page