Một Chút Về Chúng Tôi

A Bit About Bảo Vệ Collective

Các Nhà Đồng Sáng Lập:

Co-Founders:

y vy photo

Y Vy Trương
(she/her)

Quan Hệ Cộng Đồng

Public and Community Engagement

Mimi Nguyễn
(she/her)

Quản Lý Dự Án và Điều Hành

Project and Operations Manager

kathy thái
(they/she)

Thiết Kế và Truyền Thông​

Design and Communications

Thành Viên Nhóm

Team Members

Anna Huynh
(she/her)

SUI Reduction Strategy

Vân Đặng
(she/her)

Primary Translator

Vi-Nha Le
(she/her)

Vancouver Plan Project

Bảo Vệ Collective là một tổ chức cộng đồng người Việt hải ngoại. Chúng tôi hoạt động để truyền cảm hứng cho thanh niên Việt Nam thông qua các cộng đồng bình đẳng. Chúng tôi hiểu rằng cộng đồng người Việt đang trải rộng khắp Canada. Chúng tôi hy vọng Bảo Vệ Collective có thể trở thành một nơi cho người Việt, trẻ và lớn tuổi cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ thông tin để duy trì sự thịnh vượng của cộng đồng chúng ta.

Chúng tôi làm việc trên các lãnh thổ truyền thống của các dân tộc Coast Salish và tổ tiên. Dân tộc Coast Salish bao gồm ba quốc gia: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), và səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

Bảo Vệ Collective trong tin tức

Bảo Vệ Collective is a group of grassroots community organizers working to empower Vietnamese youth in creating equitable communities. As a part of the Vietnamese diaspora, we understand that our community is connected in many ways across Canada. We hope that Bảo Vệ Collective can be a place for people to come together and build resources that help sustain the health of our community. 

Bảo Vệ Collective’s operations is located on the traditional, ancestral, unceded, and occupied territories of the Coast Salish peoples, including the three title-holding Nations: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), and səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).
 

Bảo Vệ Collective in the news

Lời Cảm Ơn

Many Thanks to

Phu Loc Pham, translator
Minh Ngô, volunteer translation

Nga Phan, volunteer translation edit

Tak Phạm, volunteer translation edit

Zoe Phó, volunteer translation edit

Larry Dang, additional CERB information